x

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en krijg als eerste de gelegenheid om je in te schrijven voor de nieuwe jaargang van onze opleiding tot zadelpasser, vóór we de inschrijvingen definitief openen. Let op: De opleidingsplekken zijn beperkt en de vraag is elk jaar groot! Door de groep klein te houden (maximaal 15 studenten), waarborgen we de kwaliteit. Zorg dus dat je niet achter het net vist en jij jezelf verzekert van jouw studieplek voor de opleiding tot zadelpasser!

Equine SaddleFitting Specialists, gevestigd te (5397 AD) Lith aan De Band 47 verwerkt uw persoonsgegevens en neemt daarbij uw privacy serieus. Hieronder legt Equine Saddlefitting Specialists uit op welke wijze zij uw privacy waarborgt.

1. Privacy

 1. Equine Saddlefitting Specialists verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze website, van onze diensten en ook omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
 2. Wij doen heel erg ons best om de gegevens die u aan ons hebt verstrekt op een zorgvuldige manier te verwerken. Deze privacyverklaring geeft u een helder overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, hoe wij daar mee omgaan en geeft ook zo duidelijk mogelijk aan waarom wij deze verzamelen.
 3. In de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens is Equine Saddlefitting Specialists een zo genaamde: verantwoordelijke.

2. Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

a. De volgende persoonsgegevens verwerken wij;

 1. Voor- en achternaam
 2. Adresgegevens
 3. Telefoonnummer
 4. E-mailadres
 5. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact.
 6. Locatiegegevens
 7. Gegevens over uw activiteiten op onze website
 8. IP-adres
 9. Internetbrowser en apparaat type

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 1. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
 2. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@saddlefittingspecialists.com, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

4. Waarom we gegevens nodig hebben

a. Equine Saddlefitting Specialists verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 1. U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 2. U desgevraagd informatie toe te sturen;
 3. U onze nieuwsbrief kunnen toesturen en tot slot;
 4. Analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en deze af te stemmen op uw voorkeuren.

5. Hoe lang we gegevens bewaren

 1. Equine Saddlefitting Specialists zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: 2 jaar na het laatste contact of evenzoveel langer als instanties zoals onder andere, maar niet uitsluitend de Belastingdienst deze gegevens noodzakelijk acht.

6. Delen met anderen

a. Geen verkoop!

 1. Equine Saddlefitting Specialists verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 2. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Equine Saddlefitting Specialists blijft verantwoordelijk.

7. In kaart brengen websitebezoek

 1. Equine Saddlefitting Specialists gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

8. Google Analytics

a. Google

 1. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”- dienst. Wij gebruiken deze dienst om te onderzoeken hoe u als bezoeker onze website gebruikt en hierover maakt Google voor ons inzichtelijke rapportages.
 2. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Equine Saddlefitting Specialists heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google via de voorwaarden toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

b. Anonimiseren

 1. Equine Saddlefitting Specialists heeft met Google een bewerkersovereenkomst gesloten. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres is daarbij gemaskeerd.

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 1. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Lukt het niet via deze instellingen of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@equinesaddlefittingspecialists.com. Om uw identiteit te kunnen verifiëren, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie het burgerservicenummer (BSN), MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en uw pasfoto zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Dit kan bijvoorbeeld met een app van de rijksoverheid. Equine Saddlefitting Specialists zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. U kunt ons ook bereiken via: Website: www.equinesaddlefittingspecialists.com Telefoonnummer: +31 6 21 51 00 58, Adres: info@saddlefittingspecialists.com.

10. Beveiliging

 1. Equine Saddlefitting Specialists neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@saddlefittingspecialists.com.

  Ga jij van je passie je beroep maken?
  Er zijn nog enkele studieplekken vrij!
  Ben jij die persoon die paardenwelzijn op één zet en van zijn passie zijn beroep wil maken? De inschrijvingen voor de opleiding tot Equine Saddlefitting Specialist jaargang ’24-’25 zijn geopend en de eerste studieplekken zijn al geclaimd. Om de kwaliteit te waarborgen bieden we jaarlijks slechts 15 studieplekken aan. Ben jij benieuwd of de opleiding iets voor jou is? Laat je gegevens achter en we sturen je – geheel vrijblijvend – meer informatie toe.

   Ga jij van je passie je beroep maken?
   Er zijn nog enkele studieplekken vrij!
   Ben jij die persoon die paardenwelzijn op één zet en van zijn passie zijn beroep wil maken? De inschrijvingen voor de opleiding tot Equine Saddlefitting Specialist jaargang ’24-’25 zijn geopend en de eerste studieplekken zijn al geclaimd. Om de kwaliteit te waarborgen bieden we jaarlijks slechts 15 studieplekken aan. Ben jij benieuwd of de opleiding iets voor jou is? Laat je gegevens achter en we sturen je – geheel vrijblijvend – meer informatie toe.